Јавни превоз

 • „Грас“- Источно Сарајево
 • Адреса: Николе Тесле бр. 57
 • Телефон: 057-340-964; 340-965; 340-967
 • „Центротранс“- Источно Сарајево
 • Адреса: Стефана Немање бр. 13
 • Телефон: 057-340-771; 340-012
 • „Атина“- Пале
 • Адреса: Подграб бб
 • Телефон: 065-612-094
 • „Анџић“- Пале
 • Адреса: Подвитез бб
 • Телефон: 065-524-156
 • „Косорић“- Пале
 • Адреса: Иве Андрића бр. 12
 • Телефон: 065-280-370
 • „Лацан“- Пале
 • Адреса: Магистрални пут бб
 • Телефон: 065-425-509
 • „Аутохерц“- Соколац
 • Адреса:Цара Лазара бб
 • Телефон: 057-448-316