ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Мрежу друмских саобраћајница на подручју града Источно Сарајево чине: магистрални, регионални, локални и некатегорисани путеви.

Иначе, густина магистралних путева на овом подручју је за око 10.6% већа од просјека Републике Српске, док је густина регионалних путева испод просјека РС (83% просјека РС). Дужина мреже локалних путева по појединачним општинама је неуједначена, не само као резултат развоја у претходном периоду, већ због непостојања јасних и уједначених критеријума за издвајање локалних путева. Општина Пале се опредијелила за рестриктиван у проглашењу локалних путева, док је општина Соколац већину постојећих путева у руралном дијелу општине регистровала као локалне путеве.

Највеће путно оптерећење по подацима из 2003. године је на дионици пута М19 Подроманија-Соколац, гдје просјечни годишњи дневни саобраћај износи 7831 возила.

Саобраћајна оптерећеност магистралних и регионалних путева на подручију града Источно Сарајево

 saobracaj

Један од проблема који се јавља у области друмског саобраћаја је пролаз магистралних путева кроз сама градска насеља. Овај проблем је нарочито присутан у градским насељима Пале и Соколац. Највећи резултат, што се тиче изградње путне мреже, постигнут је у изградњи и модернизацији локалних и некатегорисаних путева.

ЖЕЉЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

До раних ’70-их егзистирала је ускотрачна жељезничка мрежа, чији је најважнији дио био ускотрачна пруга Сарајево-Пале-Прача-Устипрача-Вишеград-Ужице. Послије укидања ускотрачне жељезничке мреже дошло је до изградње жељезничке мреже нормалног колосјека, те је друмски саобраћај постао основна врста на овом подручју. Траса ове ускотрачне пруге је дјелимично очувана и може се искористити за успостављање туристичке жељезнице.

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

Међународни аеродром Сарајево налази се у непосредној близини ентитетске границе и у садашњем тренутку опслужује становнике подручја града Источно Сарајево.