Центри за социјални рад

Услуге социјалне заштите становницима Града Источно Сарајево пружају четири центра и двије службе за социјални рад.

Социјална заштита одраслих у простору се најчешће испољава преко центара за социјални рад. Центри за социјални рад су у надлежности локалне самоуправе. Остали виши облици социјалне заштите су у надлежности Републике Српске.

У општинским сједиштима Пале, Соколац, Сарајево Дио – Илиџа и Лукавица налазе се центри за социјални рад који својим услугама покривају подручја ових општина. У насељима Хреша и Трново дјелују службе центара за социјални рад које покривају општину Источни Стари Град односно општину Трново.

Од виших нивоа социјалне заштите на подручју града постоје двије установе. Једна од њих је Дом за пензионере и стара лица са 50 корисника. Ријеч је о новом објекту старачког дома са капацитетом око 120 корисника у Доњим Младицама. Друга установа је Завод за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица (капацитета 40 корисника) која се налази на готово истом локалитету (Доње Младице – Младичко поље) у насељу Сарајево Дио – Илиџа. Регионално одјељење Јавног фонда за дјечију заштиту лоцирано је у насељу Лукавица.