З А К Љ У Ч А К о провођењу Јавне расправе о нацрту Статута и нацрту Пословника о раду Скупштине

15. мај 2017.

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  и члана 19. алинеја 2. Статута Града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 20/05), Скупштина града Источно Сарајево је на другој редовној сједници одржаној  11. маја 2017. године, донијела

 

 

 

 

                                              З А К Љ У Ч А К

 

 

 

Јавна расправа о нацрту Статута и нацрту Пословника о раду Скупштине, биће проведена у року од 15 дана од дана одржавања друге редовне сједнице.

За провођење Јавне расправе задужују се предлагачи и комисија за израду Статута и комисија за израду Пословника о раду Скупштине.

Задужују се наведене комисије да прате ток Јавне расправе у смислу прикупљања приједлога, примједби и сугестија, њихово анализирање и израду приједлога Статута односно Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево.

Све приједлоге у вези нацрта Статута и нацрта Пословника доставити меилом Стручној служби Скупштине града gor.bas@hotmail.com.