ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 32. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА-23.ДЕЦЕМБАР 2016.

19. децембар 2016.

На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево ( „Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/06), предсједник Скупштине града Источно Сарајево сазива:

                                                                                 32. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

која ће бити одржана 23. децембра 2016. године са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали

града Источно Сарајево.

      За сједницу предлажем сљедећи:

                                                                                              ДНЕВНИ  РЕД

1.  Записник са 31. редовне сједнице Скупштине града Источно Сарајево,

2. Информација Правобранилаштва Републике Српске о судским споровима у 2015. години,

3. Програм рада Скупштине града Источно Сарајево за 2017. годину,

4. Програм рада одјељења Градске управе Источно Сарајево за 2017. годину,

5. а) Приједлог Одлуке о буџету града Источно Сарајево за 2017. годину,

б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Источно Сарјево за 2017.годину,

6. а) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II -Жељко Бркљач,

б) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Жарко Гаврић,

в) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Данило Тодоровић,

г) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Љубиша Атељевић,

д) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Добро Шешлија,

ђ) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Милош Станковић,

е) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Винка Мрковић,

ж) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Ђорђе Мачар,

з) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Славиша Симић,

и) Одлука о отпису кредитног задужења по Пројекту II – Вера Авлијаш,

7. Одлука о разрјешењу 3 (три) в.д. члана Управног одбора Градске развојне агенције Источно Сарајево,

8. Одлука о именовању 3 (три) члана Управног одбора Градске развојне агенције Источно Сарајево,

9. Одборничка питања.

 

 

                                                                                                                                          П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

                                                                                                                                       Мр Мирослав Лучић, с.р.