ДНЕВНИ РЕД КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО-9.3.2017.

2. март 2017.

Број:  01-013-12/17

Датум: 9.3.2017. године

 

На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/06), предсједник Скупштине града Источно Сарајево сазива:

 

 

 

 

                                                   КОНСТИТУТИВНУ  СЈЕДНИЦУ

                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 

 

 

 

која ће бити одржана  9. марта  2017. године са почетком у  12 часова у скупштинској сали  града Источно Сарајево.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

 

 

                                                           

 

                                                              Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

 1. Избор Радног предсједништва
 2. Избор чланова Верификационе комисије
 3. Извјештај Верификационе комисије
 • полагање свечане заклетве
 1. Избор Комисије за избор и именовање
 2. а) Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине града Источно Сарајево

б) Одлука о избору и именовању предсједника Скупштине града Источно Сарајево

 1.  а) Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине града Источно Сарајево

              б) Одлука о избору и именовању потпредсједника Скупштине града Источно Сарајево

 1.  а) Одлука  разрјешењу градоначелника града Источно Сарајево

              б) Одлука о именовању градоначелника града Источно Сарајево

 1.  а) Одлука о разрјешењу замјеника градоначелника града Источно Сарајево

              б) Одлука о именовању замјеника градоначелника града Источно Сарајево

 1.  а) Одлука о разрјешењу секретара Скупштине града Источно Сарајево

              б) Одлука о именовању в.д. секретара Скупштине града Источно Сарајево

 1. а) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за финансије града Источно Сарајево

              б) Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије града Источно Сарајево

              в) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу града Источно Сарајево

              г) Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу града Источно Сарајево  

               д) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове града Источно Сарајево

              ђ) Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове града Источно Сарајево

             е) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за привреду  и друштвене дјелатности града

                 Источно Сарајево

             ж) Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града

                  Источно Сарајево

              з) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове града Источно Сарајево

 

 

            и) Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење, саобраћај и стамбено

                  комуналне послове града Источно Сарајево 

 

 1. Одлука о именовању чланова Радних тијела Скупштине града Источно Сарајево

 

            а) Мандатно-имунитетска комисија

            б) Комисија за буџет и финансије

            в) Комисија за прописе

            г) Комисија за награде и признања

            д) Комисија за вјерска питања

            ђ) Комисија за равноправност полова

            е) Комисија за младе

            ж) Комисија за науку и научно-истраживачку дјелатност

            з) Комисија за избор секретара

            и) Комисија за праћење стања у области заштите животне средине на подручју града Источно Сарајево

            ј) Савјет за културу

            к) Савјет за спорт

            л) Одбор за регионалну и међународну сарадњу

            љ) Одбор за друштвени надзор и представке

            м) Етички одбор

 

 1. Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности између градоначелника

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      

                                                                                                  П Р Е Д С Ј Е Д Н И K

                                                                                                  Мр Мирослав Лучић с.р.