НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

1. децембар 2016.
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016. (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 5,780,609.02 7,428,715.00 7,688,500.00 103.50
710000 Порески приходи 3,956,823.96 5,032,400.00 4,922,500.00 97.82
715000 Порез на промет производа и услуга 12,106.05 12,400.00 2,500.00 20.16
715100 Порез на промет производа 6,850.89 7,000.00 1,500.00 21.43
715200 Порез на промет услуга 5,255.16 5,400.00 1,000.00 18.52
717000 Индиректни порези дозначени од УИО 3,944,717.91 5,020,000.00 4,920,000.00 98.01
717100 Индиректни порези дозначени од УИО 3,944,717.91 5,020,000.00 4,920,000.00 98.01
720000 Непорески приходи 1,724,101.31 2,225,215.00 2,160,000.00 97.07
721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 209,273.24 260,000.00 225,000.00 86.54
721200 Приходи од закупа и ренте 184,822.37 230,000.00 215,000.00 93.48
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 24,450.87 30,000.00 10,000.00 33.33
722000 Накнаде, таксе и приходи од јавних услуга 1,428,333.96 1,777,500.00 1,767,000.00 99.41
722100 Административне накнаде и таксе 6,299.60 12,000.00 10,000.00 83.33
722300 Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе 673,991.93 810,000.00 810,000.00 100.00
Боравишна такса 123,239.79 170,000.00 174,500.00 102.65
722400 Накнаде по разним основама
Накнаде за кориштење комуналних добара 286,150.22 360,000.00 350,000.00 97.22
Средства за финансирање заштите од пожара 228,144.40 250,000.00 250,000.00 100.00
722500 Приходи од пружања јавних услуга
Приходи од општинских органа управе 7,060.00 10,000.00 10,000.00 100.00
Територијална ватрогасна јединица Источно Сарајево 20,758.68 35,000.00 35,000.00 100.00
Средњошколски центар Источна Илиџа 14,650.98 31,500.00 31,500.00 100.00
Средњошколски центар Пале 24,392.00 30,000.00 30,000.00 100.00
Средња школа „28.јуни“ И.Ново Сарајево 27,571.36 47,000.00 44,000.00 93.62
Средња школа „Василије Острошки“ Соколац 16,075.00 22,000.00 22,000.00 100.00
723000 Новчане казне 51.59 55.00 0.00 0.00
723100 Новчане казне 51.59 55.00 0.00
729000 Остали непорески приходи 86,442.52 187,660.00 168,000.00 89.52
729100 Остали непорески приходи 86,442.52 187,660.00 168,000.00 89.52
730000 ГРАНТОВИ 85,070.59 137,750.00 561,000.00 407.26
731000 Грантови 85,070.59 137,750.00 561,000.00 407.26
731100 Грантови из иностранства 65,678.59 75,600.00 27,000.00 35.71
731200 Грантови из земље 19,392.00 62,150.00 34,000.00 54.71
Грантови из земље-Министарство цивилних послова БиХ (EYOF) 500,000.00
780000 Трансфери између или унутар јединица власти 14,613.16 33,350.00 45,000.00 134.93
787000 Трансфери између различитих јединица власти 14,613.16 33,350.00 45,000.00 134.93
787300 Трансфери од општине Хан Пијесак за Средњу школу Соколац 10,263.16 25,000.00 25,000.00 100.00
787200 Трансфери од Министарства породице омладине и спорта РС за средње школе 4,350.00 4,350.00 3,000.00 68.97
787200 Трансфери од Министарства трговине и туризма РС 4,000.00 17,000.00 425.00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0.00 0.00 130,000.00
810000 Примици за нефинансијску имовину 0.00 0.00 130,000.00
817000 Примици по основу пореза на додату вриједност 0.00 0.00 130,000.00
813100 Примици за земљиште 130,000.00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5,780,609.02 7,428,715.00 7,818,500.00 105.25