КОНСТИТУИСАН ИЗВРШНИ КОМИТЕТ EYOF 2019

8. фебруар 2017.

На конститутивној сједници  Извршног комитета Европског омладинског олимпијског фестивала 2019 Сарајево и Источно Сарајево, одржаној у Источном Сарајеву, за чланове ИК изабрани су:

-Јасмин Мехић, менаџер спорта,

-Здравко Ласица, шеф операција и управљање ризицима,

-Игор Голијанин, менаџер сигурности,

-Ирфан Годињак, ИТ менаџер,

-Јасмин Адемовић, маркетинг менаџер,

-Суад Махмић, финансијски менџер,

-Владимир Лучић, менаџер за здравство и анти-допинг,

-Нерминка Емрић, ПР менаџер,

-Игор Стојановић, члан,

-Игор Шљука, асистент менаџера за борилишта,

-Исмар Биоградлић, асистент менаџера за snowboard,

-Јелена Дојчиновић, асистент менаџера за нордијске спортове,

-Нађа Шишић, асистент менаџера за НОЦ,

-Алмир Џано, члан

rukovodstvo

Директор EYOF-а Сенаид Годињак упознао је присутне о расписивању тендера за потребе одржавања тестне трке, а сва процедура требало би да буде завршена прије пута у турски град Ерзурум,  гдје треба да буде одржан EYOF 2017.

Годињак је одговарао и на бројна питања чланова Извршног комитета, која су углавном била везана за конкретне активности, финансијска средства и начин промоције ове спортске манифестације, а предложено је, између осталог, да се у договоре укључе и  предузећа која газдују скијалиштима, како би се видјело које су њихове потребе. Приједлог је био и да се на овом састанку дају конкретна задужења и обавезе, како би свако у својој области дјеловања могао да у одређеном року нешто уради, односно, упути одређене захтјеве Организационом одбору. С обзиром на то да је Мастер план још „недоречен“, сваки од менаџера непрациће оперативне планове који произлазе из Мастер плана.