Издвојено
18. мај 2017.

Пријавни образац за јавни конкурс за пријем службеника

Пријавни образац за јавни конкурс за пријем службеника можете преузети ОВДЈЕ.
15. мај 2017.

НАЦРТ С Т А Т У Т А ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

                                                                                     НАЦРТ   На основу члана 39. и чл. 82. и 83. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике ...
15. мај 2017.

Н А Ц Р Т ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                        Н А Ц Р Т    ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА   На основу члана 39. став 2. тачка 26. а у вези са чланом 52.  став 1. Закона о л...
15. мај 2017.

З А К Љ У Ч А К о провођењу Јавне расправе о нацрту Статута и нацрту Пословника о раду Скупштине

  На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  и члана 19. алинеја 2. Статута Града Источно Сарајево (“Службене новине гр...
2. март 2017.

ДНЕВНИ РЕД КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО-9.3.2017.

Број:  01-013-12/17 Датум: 9.3.2017. године   На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево&...
19. децембар 2016.

ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 32. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА-23.ДЕЦЕМБАР 2016.

На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево ( „Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/06), предсједник Скупштине града Ис...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Општи дио

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО – ОПШТИ ДИО Економски код Опис Извршење буџета 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 ...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016. (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2 3 4 5 6...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Финансирање

ФИНАНСИРАЊЕ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2 3 4 5 6 ФИНАНСИРАЊЕ 1,019,323.63 1,258,365.00 ...