Издвојено
2. март 2017.

ДНЕВНИ РЕД КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО-9.3.2017.

Број:  01-013-12/17 Датум: 9.3.2017. године   На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево&...
19. децембар 2016.

ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 32. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА-23.ДЕЦЕМБАР 2016.

На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево ( „Службене новине града Источно Сарајево“, број 6/06), предсједник Скупштине града Ис...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Општи дио

БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО – ОПШТИ ДИО Економски код Опис Извршење буџета 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 ...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016. (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2 3 4 5 6...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Финансирање

ФИНАНСИРАЊЕ Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4 1 2 3 4 5 6 ФИНАНСИРАЊЕ 1,019,323.63 1,258,365.00 ...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Функционална класификација расхода и нето издатака за нефинансијску имовину

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Функционални код Функција Процјена извршења (ребаланс) 01.01.-31.12.2016. План буџета за 2017. годину 1 2 3 4 01 Опште јавне...
1. децембар 2016.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Распоред средстава по организационој класификацији

  РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ   ЕКОНОМСКИ КОД ОПИС Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01.-31.12.2016. (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину ИНДЕКС (5/4) 1 2 ...
29. новембар 2016.

ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 31. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА-1.12.2016.

Број: 01-013-62.1/16 Датум: 1.12.2016 године       На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Ис...
14. новембар 2016.

ПРИЈЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 30. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА -15.11.2016.

  Број: 01-013-57.1/16 Датум: 15.11.2016 године   На основу члана 26. став 1. алинеја 2. и члана 83. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно ...