петак, јул 25, 2014
English Croatian German Russian Serbian
   
Текст

О граду

 
Град Источно Сарајево је територијална јединица локалне самоуправе коју чине подручја више општина територијално и економски међусобно повезаних у којима грађани непосредно или преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању заједничких интереса.

 

         Скупштина града Источно Сарајево формирана је 13. марта 1993. Године, одлуком о оснивању, број 02-023-01/93.

 

Статутарном одлуком о оснивању је дефинисано да је град Источно Сарајево (ранији назив Српско Сарајево) територијално-административна јединица Републи-ке Српске. Подручје са око 2.200 км2 чине општине: Соколац, Пале, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Трново и Источни Стари Град, у којима живи око 90 000 становника.

 

         Град има својство правног лица, свој грб, заставу и крсну славу. Крсна слава Града је Свети Петар Сарајевски Зимоњић. Градско сједиште је у Источном Новом Сарајеву.