Предузећа и установе

ГРАДСКА ЈАВНА И КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

Град Источно Сарајево је оснивач РТВ Источно Сарајево, Туристичке организације Источно Сарајево, Градске развојне агенције, JП Сарајево гас, ЈП РАД,  ЈКП Водовод и канализација, ЈП Матична библотека, ЈП Грас Источно Сарајево.

У општинама Источна Илиџа, Источни Стари Град и Трново не постоји ни једно јавно комунално предузеће, а комуналне услуге у тим општинама обављају комунална предузећа из сусједних општина: из Источног Новог Сарајева (покривају општине Источна Илиџа и Трново) и Пала (покрива општину Источни Стари Град). Поред тога, у општинама Источни Стари Град и Трново не постоји ниједно предузеће из области јавног превоза (предузећа из сусједних општина обављају јавни превоз у тим општинама).

У општинама Пале и Соколац постоје јавна комунална предузећа која се баве широким спектром комуналних дјелатности: од одвожења и депоновања отпадака, преко чишћење јавних површина, одржавања, уређивања и опремања јавних зелених површина, паркова и дрвореда, одржавања гробаља као јавних површина, погребних услуга (услуга сахрањивања), јавних паркиралишта (паркиралишта са слободним приступом), пијачних услуга, па до одржавања мостова и ријечних корита у насељеним мјестима. Слично је и са комуналним предузећем у Лукавици, али за разлику од осталих, оно се не бави погребним услугама, јер ту дјелатност обавља посебно предузеће (у току је изградња објекта за погребне услуге у оквиру гробља у Миљевићима).

Регионални поштански центар за регију Источно Сарајево се налази у насељу Соколац. У општини Пале постоје 4 поште (Јахорина, Пале, Подграб, Мокро), у општини Соколац 4 поште (Доњи Калиманићи, Каљина, Кнежина, Соколац), у општини Источна Илиџа 4 поште (Сарајево Дио – Илиџа 3, једна у насељу Касиндо), у општини Источни Стари Град једна пошта (Хреша), у општини Источно Ново Сарајево (2 поште у насељу Лукавица) и општини Трново једна пошта (насеље Трново).

Главно предузеће за снабдијевање електричном енергијом  је Електродистрибуција Пале. Радне јединице се налазе у насељима Пале, Соколац, Лукавица и Трново. Пословница као најнижи облик организационе јединице налази се у насељу Хреша и покрива општину Источни Стари Град.

Сједиште Транзитног телекома Источно Сарајево је у насељу Соколац. Радне јединице се налазе у насељима Пале, Соколац, Лукавица и Трново.

 •  ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС, Источно Ново Сарајево

Улица Николе Тесле бр. 55

Телефон: 057-340-113

 • КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД, Источно Ново Сарајево

Улица војводе Радомира Путника бр. 59

Телефон: 057-340-807

 • КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, Источно Ново Сарајево

Улица ђенерала Драгољуба Драже Михајловића бр. 74

Телефон: 057-340-914

Фах: 057-340-480

E-mail: vik@teol.net

www.vik-is.com

 • РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Улица Стефана Немање

Телефон: 057-340-400

Е-mail rtvis@rtvis.tv

www.rtvis.tv

 • ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Улица Доброслава Јевђевића бб

Телефон: 057-223-947

E-mail: turist_ss@paleol.net

 • МАТИЧНА БИБЛОТЕКА

Улица Стефана Немање бр. 6

Телефон: 057-340-305

Е-mail: matbibli@teol.net

www.matbibli.rs.ba

 •  ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАС, Источно Ново Сарајево

Улица Николе Тесле бр. 57

Телефон: 057-340-964; 340-965; 340-967

 •  ПРЕДУЗЕЋЕ РОМАНИЈА-ПУТЕВИ

Улица:  Подроманија бб, Соколац;

Телефон: 057-340-808; 448-508, Соколац

 • КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Улица:

Телефон: 057-342-842

 • ТОПЛАНА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Улица српских ратника бб

Телефон: 057-227-033, Пале

 • ТЕЛЕКОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Источно Сарајево

Улица Вука Караџића бр. 30

Телефон: 057-320-000

Радна јединица Пале

Телефон: 057-200-000

Радна јединица Трново

Телефон: 057-610-000

Соколац

Телефон: 057-448-123

Улица Грује Новаковића бб

 • ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, Пале

Улица Николе Тесле бр. 12

Телефон: 057-227-086

Источно Сарајево

Улица Драже Михајловића бр. 2

Телефон: 057-317-929

Соколац

Телефон: 057-448-191

Трново

Телефон: 057-612-030

 • ПРЕДУЗЕЋЕ СВЕТИ МАРКО

Улица Карађорђева бр. 2

Телефон: 057-321-311

E-mail: svetimarko@zona.ba

 • ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Пошта, Соколац

Улица цара Лазара бб

Телефон: 057-400-880

Пошта, Пале

Улица Светосавска бб

Телефон: 057-226-001

Пошта, Трново

Улица Трновског батаљона бр. 67

Телефон: 057-610-201

Пошта, Хреша

Улица: Хреша бб

Телефон: 057-265-090

Пошта, Источно Сарајево

Улица Змај Јовина бр. 9

Телефон: 057-318-877