Општина Источни Стари Град

Општина Источни Стари Град се налази у централном дијелу Босне и Херцеговине и централно-источном дијелу Републике Српске. Општина Источни Стари Град граничи са Федерацијом БиХ у дужини око 50 км сјеверно од Сарајева. Захваљујући природном шумском богаству на подручју општине послује Шумско газдинство „Романија“, Соколац. Главна привредна дјелатност је шумарство и дрвна индустрија.
– Позивни број: 057
– Поштански број: 71144
– Површина: 77 km2
– Надморска висина: 850 m
Tелефон: 057-265-117

E-mail:  info@opstinaisg.net

www.opstinaisg.net